Archive for ‘Zonder categorie’

11 maart 2022

Een nieuwe Europese Gemeenschap

door Jan Dirk Snel

[Vrijdag 11 maart 2022] President Zelensky van Oekraïne heeft herhaaldelijk om het lidmaatschap van de Europese Unie gevraagd. Tegelijk is duidelijk, ook hem kennelijk, dat dat zomaar niet gaat. Om toe te kunnen treden tot de EU moet er aan heel veel voorwaarden voldaan. Alle regelingen implementeren vergt jaren.

Er is een andere oplossing mogelijk. Richt een nieuwe Europese Gemeenschap op, een institutioneel verband waarvan alle landen van de EU lid zijn en vele landen die aspiraties hebben. Er is natuurlijk het kandidaat-lidmaatschap, er zijn associatieverdragen en er bestaat zoiets als het Oostelijk Partnership. Technisch allemaal heel nuttig. Maar waar niet alleen landen als Oekraïne en Georgië, maar ook kandidaat-leden als Noord-Macedonië en Albanië behoefte aan hebben, is zichtbare deelname aan een groot Europees verband.

Institutionele symboliek doet er toe. Een nieuwe Europese Gemeenschap – een andere naam mag ook, als iemand iets beters weet – met echte toppen, waarbij Zelensky en Macron op gelijkwaardig niveau aan deelnemen, zou zich bezig kunnen houden met grote politieke onderwerpen. Er zijn genoeg thema’s waar breder dan alleen binnen de EU overeenstemming over bereikt kan worden. Een nieuwe, zichtbare Europese Gemeenschap als ruimer kader rondom de EU zou een ware uitkomst zijn.

Toelichting
Bovenstaande tekst had ik dinsdag (8 maart 2022) aan NRC Handelsblad gestuurd. Vandaag berichtte de opinieredactie dat het briefje niet geplaatst wordt. ‘Onze brievenredacteur heeft voor andere brieven/onderwerpen gekozen’, luidt wat kennelijk een standaardtekst is. Ik heb daar alle begrip voor. Zo’n redactie wordt natuurlijk overstelpt met schrijfsels, terwijl de beschikbare ruimte in hedendaagse kranten klein is. Nadeel is wel dat het zolang duurt, merk ik op in het besef dat zo’n redactie waarschijnlijk zich de pleuris werkt. Als ik iets naar een krant stuur, is dat in de hoop een breder publiek te bereiken. Maar het is waarschijnlijk verstandiger voortaan dingen direct hier op mijn weblog te plaatsen. Het duurt gewoon te lang voor een tekst zo openbaar gemaakt kan worden.

(219)

13 oktober 2021

Wijn op de grens van drie culturen – Paul Balke over Noord-Adriatica

door Jan Dirk Snel

[Woensdag 13 oktober 2021] Over drie landen en drie culturen gaat het nieuwe boek van Paul Balke. Het gaat, beter gezegd, over drie of vier aaneensluitende regio’s in drie landen, die deel uitmaken van twee grote taalgebieden, waarbij een derde cultuur op de achtergrond, historisch, een grote rol speelt. Nergens in Europa spelen de Romaanse, de Slavische en Germaanse cultuur op zo’n wijze op elkaar in als in het gebied ten noorden van de Adriatische Zee.

Maar hoe noemen we dat gebied? The North Adriatic noemt Paul Balke het in de titel van zijn Engelstalige boek. Op zich kan men daarmee ook het noordelijk deel van de Adriatische Zee aanduiden, maar de term kan ook gebruikt worden voor aldaar gelegen havensteden en bij uitbreiding eveneens voor de gehele landstreek. Noord-Adriatica is in het Nederlands misschien een geschikte, zij het tot op heden weinig gangbare benaming.

Nieuwe gebieden
Over dat boek moet het hier gaan. En laat ik de dingen daarbij maar vertellen hoe ze gegaan zijn. In het voorjaar overhandigde Paul Balke mij zijn prachtig uitgevoerde en rijk geïllustreerde boek. Het enige dat hij vroeg, was dat ik er een stukje over zou schrijven. Dat leek me een alleszins redelijk verzoek, maar ik vertelde erbij dat ik er niet direct aan toe zou komen. Toch heb ik er veel langer over gedaan dan nodig was en heb ik ook na intensieve lectuur nog lang getreuzeld. Veel te lang. Dat lag niet aan het boek, maar aan mij. Hoe kon ik geloofwaardig ineens een stukje over een wijnboek – want dat het is het: een boek over wijnen – schrijven? Daar kwam ik even niet uit, maar nu wel. Door maar gewoon te vertellen hoe het gegaan is. Hetgeen ik hierbij gedaan heb.

Een boek over wijn dus. Of beter: wijnen. In kringen van wijnkenners is Paul Balke een goede bekende. Anderhalf decennium geleden schreef hij al Basiskennis over wijn (Utrecht, Château Ostade, 2004) en enkele jaren later kwam hij met Piemonte. Wine and Travel Atlas (Utrecht, Château Ostade, 2008). En nu dan: North Adriatic. Friuli Venezia Giulia – West Slovenia – Istria – Kvarner. Wine & Travel Atlas (2020).

Van wijnen heb ik niet heel veel verstand. O ja, ik weet best of ik een wijn lekker vind of niet, en als in een schenkgelegenheid de ober de keuze geeft uit enkele soorten wijn, weet ik meestal ook wel zo’n beetje waar het over gaat en welke ik moet kiezen. Maar een kenner ben ik niet. Misschien val ik zelfs wel onder wat de Italiaanse auteur Alessandro Baricco in De barbaren (Amsterdam, De Bezige Bij, 2010; I barbari, Saggio sulla mutatione, 2006) de consumenten van hollywoodwijn noemt: drinkers van een algemene wijn die zeker niet slecht smaakt, maar het eigene van een echte streekgebonden wijn mist. En juist in al die speciale wijnen is Paul Balke een vooraanstaande gids. Waarbij hij telkens nieuwe gebieden exploreert. Vanuit Piëmont heeft hij zo ongeveer heel Italië voorgesteld aan wijnjournalisten en nu begeeft hij zich steeds verder over de oostgrens richting de Balkan.

Geschiedenis
Maar ook wie geen kenner is, kan van dit boek natuurlijk veel leren. Bij uitstek, zou ik zeggen. Het gaat over de vier regio’s die in de ondertitel genoemd worden: over Friuli-Venezia Giulia, een autonome regio in het noordoosten van Italië, over het aangrenzende westen van Slovenië, over Istrië, dat tegenwoordig voor een klein deel ook tot Slovenië behoort, maar grotendeels tot Kroatië, en tenslotte over enkele gebieden op eilanden in en ten oosten van de baai van Kvarner, ook in Kroatië dus. Van vijftien (min of meer) aaneensluitende regio’s in drie landen worden de daar vervaardigde wijnen voorgesteld. Balke typeert de individuele wijnen, maar plaatst al die productinformatie steeds in een brede context, waarin hij niet alleen de bodem en klimaat en de druivensoorten behandelt, maar ook uitvoerig schrijft over de geschiedenis, de inwoners en de lokale gastronomie. Men kan het boek gebruiken als naslagwerk als men weer wil weten over wijnen uit een bepaalde regio, maar het is meteen ook een achtergrondwerk over geschiedenis en cultuur.

‘Wine’, schreef de Italiaanse journalist Luigi Barzini in The Europeans (1983/4), ‘is perhaps the essence of our continent. It is a rebellious product. The best cannot be homogenized and mass produced. To make it, man must submit to ancient unvarying disciplines, trust his instinct, follow nature, preserve the ancient arts of the vintner unchanged in spite of the scientific and convenient instruments invented to ease his word.‘ Zelfs de Europese landen die zelf geen wijn voortbrengen, merkte Barzini op, tonen er een bijna religieus respect voor. Elke wijn, stelt Paul Balke, dankt zijn specifieke smaak aan de geschiedenis.

In Noord-Adriatica grenzen de Romaanse en de Slavische talen aan elkaar. Naast het Italiaans, het Sloveens en het Kroatisch zijn er tal van regionale talen, die tot een der hoofdgroepen gerekend kunnen worden. Balke biedt er een uitgebreid overzicht van. Vanouds is Aquileia de belangrijkste stad in deze regio. Tot in de vijftiende eeuw was het patriarchaat van Aquileia een belangrijke regionale macht. Toen werd het definitief voorbijgestreefd door Venetië. Aan de oostzijde is Triëst tot op heden een belangrijk centrum. Italiaanse invloed en macht reikte bij tijden tot diep in de Slavische gebieden.

Grenzen
Maar ook de Duitse invloed, die later vooral uit Habsburgse machtsuitoefening bestond, was tot de Eerste Wereldoorlog groot, zij het sinds het midden van de negentiende eeuw nog vooral in het oosten. Sinds Karel de Grote trokken de Duitse koningen nu eenmaal eeuwenlang, tot Karel V om precies te zijn, naar Rome om zich daar toch Romeins keizer te laten kronen. Meestal kwamen ze daarbij door het noorden van Italië. Beheersing van dit gebied was voor het Romeinse keizerschap essentieel.

De huidige grenzen zijn pas na de Tweede Oorlog gevormd. Triëst bleef Italiaans, maar de na de Eerste Wereldoorlog getrokken grens tussen Joegoslavië en Italië schoof daarbij in westelijke richting op. Balke merkt op dat de namen Collio en Brda van origine in twee talen hetzelfde gebied aanduiden, maar nu twee gebieden aan weerszijden van een in 1947 gevormde grens vormen, een grens die er voorheen nooit was. Karst werd pas in 1954 verdeeld.

Grenzen vormen in Balkes boek dan ook een belangrijke rol en hij wijdt er een afzonderlijk essay aan. In veel opzichten zijn scherpe grenzen een modern, typisch twintigste-eeuws fenomeen. Tegelijk scheppen grenzen soms ook duidelijkheid. De vijftien wijnregio’s die Balke onderscheidt, hebben allemaal hun eigenheid.

Maar ook sinds 1954 waren de grenzen niet definitief. Na het uiteenvallen van Joegoslavië werden ze weliswaar niet verlegd, maar hun betekenis veranderde wel sterk. Slovenië trad in 2004 toe tot de EU en, wat belangrijker is, in 2009 tot de Schengenzone. Daarmee werd de nieuwe grens die na de oorlog ineens door prikkeldraad gemarkeerd werd, weer enorm gerelativeerd. Tegelijk werd de grens tussen Slovenië en Kroatië na de onafhankelijkheid weer scherper, vooral omdat Slovenië eerder lid werd van de EU en de Schengenzone, waar Kroatië niet toe behoort.

Maar zelfs nu de grens tussen Italië en Slovenië weer zeer doorlaatbaar is geworden, speelt de nationale wijnwetgeving – ook die uit de Joegoslavische tijd – nog steeds een rol. Zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de Italiaanse regio’s Collio en Colli Orientali met Brda onder te brengen in één grensoverschrijdende wijndistrict? Dat is een van de vragen die Balke aan de orde stelt.

Wijnatlas
Over de wijnen zeg ik hier weinig. Daarvoor moet u echt het boek zelf raadplegen. In Noord-Adriatica worden internationaal bekende druivensoorten verbouwd, maar er zijn ook echt lokale wijnen, waar de speciale liefde van Paul Balke naar uitgaat. Hij kent elke streek, elk dorp en elke wijnboer. Dit is een voortreffelijke wijnatlas, die uitstekend geschikt is voor wie op vinologisch en gastronomisch terrein nieuwe wegen wil gaan. Het boek is uitbundig geïllustreerd met foto’s van professionele fotografen. Niet alleen zien we veel wijnen, wijnkelders, wijnvoorstellingen, maaltijden, eetgelegenheden, landschappen, maar ook prachtige steden, kerken en andere al dan niet monumentale gebouwen. Steeds plaatst Balke alles in een historische en toeristische context. Kortom, dit is niet alleen een deftig koffietafelboek, maar ook een boek om reizen mee voor te bereiden en onderweg mee te nemen.

Paul Balke, North Adriatic. Friuli Venezia Giulia – West Slovenia – Istria – Kvarner. Wine & Travel Atlas (2020) 256p., ISBN 9789090339054.

(218)