Archive for maart, 2022

11 maart 2022

Een nieuwe Europese Gemeenschap

door Jan Dirk Snel

[Vrijdag 11 maart 2022] President Zelensky van Oekraïne heeft herhaaldelijk om het lidmaatschap van de Europese Unie gevraagd. Tegelijk is duidelijk, ook hem kennelijk, dat dat zomaar niet gaat. Om toe te kunnen treden tot de EU moet er aan heel veel voorwaarden voldaan. Alle regelingen implementeren vergt jaren.

Er is een andere oplossing mogelijk. Richt een nieuwe Europese Gemeenschap op, een institutioneel verband waarvan alle landen van de EU lid zijn en vele landen die aspiraties hebben. Er is natuurlijk het kandidaat-lidmaatschap, er zijn associatieverdragen en er bestaat zoiets als het Oostelijk Partnership. Technisch allemaal heel nuttig. Maar waar niet alleen landen als Oekraïne en Georgië, maar ook kandidaat-leden als Noord-Macedonië en Albanië behoefte aan hebben, is zichtbare deelname aan een groot Europees verband.

Institutionele symboliek doet er toe. Een nieuwe Europese Gemeenschap – een andere naam mag ook, als iemand iets beters weet – met echte toppen, waarbij Zelensky en Macron op gelijkwaardig niveau aan deelnemen, zou zich bezig kunnen houden met grote politieke onderwerpen. Er zijn genoeg thema’s waar breder dan alleen binnen de EU overeenstemming over bereikt kan worden. Een nieuwe, zichtbare Europese Gemeenschap als ruimer kader rondom de EU zou een ware uitkomst zijn.

Toelichting
Bovenstaande tekst had ik dinsdag (8 maart 2022) aan NRC Handelsblad gestuurd. Vandaag berichtte de opinieredactie dat het briefje niet geplaatst wordt. ‘Onze brievenredacteur heeft voor andere brieven/onderwerpen gekozen’, luidt wat kennelijk een standaardtekst is. Ik heb daar alle begrip voor. Zo’n redactie wordt natuurlijk overstelpt met schrijfsels, terwijl de beschikbare ruimte in hedendaagse kranten klein is. Nadeel is wel dat het zolang duurt, merk ik op in het besef dat zo’n redactie waarschijnlijk zich de pleuris werkt. Als ik iets naar een krant stuur, is dat in de hoop een breder publiek te bereiken. Maar het is waarschijnlijk verstandiger voortaan dingen direct hier op mijn weblog te plaatsen. Het duurt gewoon te lang voor een tekst zo openbaar gemaakt kan worden.

(219)