Posts tagged ‘The Post Online’

14 oktober 2013

Wat is er met ThePostOnline gebeurd? Over een opmerkelijke wijziging van de redactie

door Jan Dirk Snel

[Maandag 14 oktober 2013, 21:20 uur] Vanmiddag plaatste ThePostOnline een stuk getiteld ‘Politici, doe aangifte tegen Krapuul.nl’. Volgens de eigen opgave op de site geschiedde dat om 14.25 uur. Boven het stuk stond ‘redactie’ en eronder stond:

‘Dit artikel is ondertekend door de gehele redactie van ThePostOnline plus enkele vrijwillige medewerkers.’

Het oorspronkelijke stuk met het oorspronkelijke onderschrift kan men op dit ogenblik nog vinden via Google Cache.

Redactiewisseling
FlohrTPOnl
Wie de ondertekenaars waren, kon men op dat moment alleen achterhalen via het colofon, dat men in de toenmalige vorm nu ook alleen nog via Google Cache kan raadplegen. De redactie bestond op dat moment volgens eigen opgave uit negentien leden. Ik som ze even op:

(1) Bert Brussen, (2) Bas Paternotte, (3) Gyurka Jansen, (4) Huub Bellemakers, (5) Jeroen Weghs, (6) Adriaan Andringa, (7) Miko Flohr, (8) Giselle Schellekens, (9) Eveline Praal, (10) Yelle Tieleman, (11) Joost Bakker, (12) Ingelise de Vries, (13) Aaron Mirck, (14) Ester Fabriek, (15) Onno den Hollander, (16) Mark Koster, (17) Sophie Rijpkema, (18) Myra van der Velde en (19) Jaimy van Bergen.

Van de eerste veertien waren nadere personalia opgenomen, van de laatste vijf niet. Wie de ‘vrijwillige medewerkers’ waren die het stuk ook ondertekend hadden, was op dat ogenblik niet duidelijk.

Om 15.56 uur meldde een van de redactieleden, Miko Flohr, via Twitter:

‘Voor de duidelijkheid: ik heb niets ondertekend. Totaal verrast dat mijn naam daaronder staat. Los van de inhoud, waar ik deels in mee kan.’

Waarop hij een uur later – nou, op één minuut na dan – van TPO te horen kreeg:

‘dan is het maar goed dat jij niet in de redactie zit. Geef je het ook even door aan je haatzaaiende vrindjes?’

Toen ik rond die tijd of misschien net iets later het colofon van TPO opnieuw raadpleegde, bleek dat de samenstelling van de redactie inmiddels ingrijpend veranderd was. Van de negentien redactieleden die de site eerder die middag nog kende, waren er inmiddels slechts zeven overgebleven. Ik soms ze opnieuw op met daarbij het nummer uit de oorspronkelijke volgorde.

(1) Bert Brussen, (2) Bas Paternotte, (3) Gyurka Jansen, (11) Joost Bakker, (12) Ingelise de Vries, (15) Onno den Hollander en (16) Mark Koster.

Daar was één nieuw redactielid bij gekomen: Thomas Hogeling, die voorheen in het colofon niet voorkwam. In de loop van de middag waren dus twaalf van de negentien leden uit de redactie verdwenen. Die twaalf voormalige redactieleden werden nu vermeld onder het kopje ‘Medewerkers, oud-redactieleden, voorheen stagiaires en anderen’. Er is vanmiddag even flink geschoven in het colofon, zoveel is duidelijk.

Ondertekening
De ondertekening van het stuk over Krapuul werd ondertussen ook gewijzigd. Nu stond er ineens:

‘Dit artikel is ondertekend door de gehele redactie van ThePostOnline plus enkele vrijwillige medewerkers: Andriaan Andringa, Annabel Nanninga, Bart Nijman, Jeroen Weghs en Huub Bellemakers.’

Kortom, het ging nu slechts om het hierboven genoemde zevental dat van de oorspronkelijke redactieleden was overgebleven, om de voormalige redactieleden Huub Bellemakers (4), Jeroen Weghs (5) en Adriaan Andringa (6), om één niet eerder vermeld nieuw redactielid en om twee ‘vrijwillige medewerkers’, Annabel Nanninga en Bart Nijman, die noch in de oude versie van het colofon, noch in de nieuwe voorkomen en wier namen aanvankelijk ook niet in de ondertekening vermeld werden. Terwijl de redactie dus aanvankelijk beweerde dat de voltallige redactie van negentien personen het stuk ondertekend had, blijken er daarvan uiteindelijk slechts tien overgebleven te zijn.

Het leek me nuttig om deze gegevens hier even zakelijk vast te leggen, ook omdat de opgaven uit Google Cache over een tijdje waarschijnlijk verdwenen zijn. Wat is er vanmiddag precies gebeurd op de redactie van ThePostOnline? Duidelijk is in ieder geval dat er iets flink is misgegaan. Het was gewoon niet waar dat de negentien personen die men tot dusverre als lid van de redactie vermeldde, het omstreden stuk allemaal ondertekend hadden. Negen van hen ontbreken in de vernieuwde opgave. Maar verder is het gokken. Zijn er vanmiddag inderdaad twaalf personen uit de redactie verwijderd? Of onderscheidde men in de praktijk tussen een kernredactie en een bredere redactie? Liep het colofon achter?

O ja
Dat is wat mij betreft aan anderen om uit te zoeken. Hier wilde ik alleen even de gegevens op een rijtje zetten. En o ja, voor iemand het komt opmerken, ik heb in het verleden ook wel stukjes op Krapuul geplaatst. De redactie had mij ooit, in augustus 2010, als ik het goed heb, toestemming gevraagd om stukjes van mijn toenmalige weblog over te nemen en die had ik verleend. Daar heeft men een tijdlang gebruik van gemaakt. Op een gegeven moment heb ik die automatische toestemming weer ingetrokken, omdat ik iets meer controle over plaatsing van mijn stukjes wilde hebben – die op Krapuul overigens altijd integraal werden overgenomen, geen enkele klacht daarover – en ik meen dat ik daarbij aangegeven had dat men mij altijd nog per stukje kon vragen, maar dat is nooit meer gebeurd. Enig onvertogen woord is daarbij overigens nooit gevallen.

Naschrift (20.40 en 22.00 uur)
Aanvankelijk had ik in de kop en in mijn stukje The Post Online – met spaties dus – geschreven. In het logo van de site staan de drie woorden ook los van elkaar. Maar zelf blijkt men in teksten ThePostOnline te schrijven. Daar heb ik me bij nader inzien maar aan geconformeerd. Ook heb ik er nog enkele verschrijvingen verbeterd.

Tweede naschrift (dinsdag 15 oktober, 12.40 uur)
Onder het tweede kopje (‘Ondertekening‘) heb ik in de opsomming van de uiteindelijke ondertekenaren nog het ene nieuwe redactielid toegevoegd.

Derde naschrift (dinsdag 15 oktober, 15.15 uur)
De ondertekening van het artikel is inmiddels weer gewijzigd. Er staat nu: ‘Dit artikel is ondertekend door de gehele redactie van ThePostOnline plus enkele vrijwillige medewerkers: Andriaan Andringa, Jeroen Weghs en Huub Bellemakers. Oud-medewerker Annabel Nanninga.’ De drie voormalige leden van de redactie blijven dus ‘vrijwillige medewerkers’ heten, Annabel Nanninga heet nu ‘oude-medewerker’ en de naam van Bart Nijman is verdwenen.

Vierde naschrift (dinsdag 15 oktober, 22.30 uur) Er moet meer aan de hand zijn
Het stukje hierboven was puur zakelijk. Ik constateerde gistermiddag (14 oktober 2013) dat de samenstelling van de redactie van ThePostOnline volgens het colofon nogal ingrijpend gewijzigd was – van negentien leden naar zeven, met één nieuweling erbij – en dat de ondertekening van een oproep ook veranderd was, hetgeen vandaag – zie het naschrift hierboven – nog een keer gebeurde. Ik vond het nuttig dat even zo zakelijk mogelijk op te schrijven. Over het artikel met de oproep heb ik verder geen oordeel geveld en ik weet eigenlijk ook niet of ik daar wel een mening over heb; het leek me in ieder geval niet nodig om daar iets over te schrijven. De strekking van mijn stukje was zakelijk en beperkt. Er was me iets opgevallen en daar had ik het over.

Wel wierp ik enkele vragen op. Men vindt ze hierboven in de laatste alinea onder het tweede kopje. Ik hield rekening met de mogelijkheid dat men even niet goed opgelet had, dat men het colofon niet goed bijgehouden had of dat er in de praktijk allang sprake was van zoiets als een kernredactie en een brede redactie en dat men bij de ondertekening namens de ‘gehele redactie’ gewoon even niet goed nagedacht had. Nu denk ik dat er meer aan de hand was. In een uitwisseling op Twitter met TPO-redacteur Bas Paternotte (en diverse anderen) vanavond ontliep die alle vragen over de wijzigingen in de redactie en de ondertekening. Toen Martijn de Koning bijvoorbeeld vroeg ‘maarre is nu duidelijk wie er in de redactie zitten en wie vrijwilligers zijn en weten die mensen dat ook?’ en daaraan toevoegde ‘het lijkt me dat het wel prettig werken is als de redactie van @TPOnl weet wie er wel/niet in de redactie zit :- )’, bleef elk antwoord uit.

Wel beschuldigde de heer Paternotte mij vervolgens van het trappen van ‘een bizar relletje‘, van ‘trollen‘ en van een ‘hetze‘, zonder daar maar ook een zakelijke grond voor aan te voeren. Nog absurder was dat hij mij verweet dat ik ‘steeds’ zou doen alsof er maar ‘één’ stuk zou zijn, terwijl er twee zouden zijn. ‘Ik weet niet waarom’, voegde hij daaraan toe. Ja, er was vanmiddag (15 oktober) om 15.11 uur een stuk op TPO verschenen van de hand van Bastiaan van Blokland, getiteld ‘Doe vooral géén aangifte tegen Krapuul.nl’, dat men als een tegenhanger van de redactionele oproep van gisteren (14 oktober) kan beschouwen. Mijn stuk hierboven was echter van gisteravond (ook 14 oktober dus) en kon daar helemaal niet op ingaan en bovendien beperkte ik me strikt tot het zakelijke punt wie nu eigenlijk de ondertekenaren waren. Kortom, de reactie van Bas Paternotte sloeg helemaal nergens op. Hij wist drommels goed ‘waarom’.

De redactie van TPO had gemakkelijk even in een naschrift kunnen uitleggen wat er misgegaan was bij de ondertekening. Toen men het stuk gistermiddag namens de ‘gehele’ redactie – het nadrukkelijke adjectief viel op – plaatste zonder namen te noemen, lag het voor de hand dat lezers de namen daarvan in het colofon opzochten en ervan uit mochten gaan dat alle negentien toen genoemde redacteuren de oproep persoonlijk gelezen en ondertekend hadden. Later bleek dat slechts tien van de negentien het stuk uiteindelijk ondertekenden. Toen bleek ook wie het stuk verder ondertekend hadden. Het ging om drie namen, waarvan er één vandaag weer afgevallen is.

De onzakelijke benadering van Bas Paternotte lijkt het waarschijnlijk te maken dat er gistermiddag niet eenvoudigweg een praktische fout is gemaakt op de redactie van ThePostOnline, maar dat er veel meer aan de hand is. Een opinie- en nieuwssite die op één dag twaalf van de negentien tot dusverre opgevoerde redactieleden verliest en die de ondertekening van een redactionele oproep twee keer wijzigt, heeft iets uit te leggen. Vooral als men dat zo opzichtig weigert.

(120)

Advertentie