Posts tagged ‘onwaarheid’

24 oktober 2014

De oplichter – Of waarom proposities niet in de filosofie thuishoren

door Jan Dirk Snel

[Vrijdag 24 oktober 2014] Dit is een verhaal over een onbeduidend voorval. Het gaat over een onverwachte confrontatie met iemand die volstrekt loog. Maatschappelijk is dat geen gebruikelijke situatie. Maar het zette me aan het denken. Waarom hanteren filosofen zo vaak een begrip dat de waarheid krampachtig in het midden laat? En is dat wel verstandig?

Oplichter
Woensdagavond belde er rond kwart over tien iemand bij me aan. Dat was merkwaardig. Ik verwachtte niemand en na tien uur ’s avonds komt er eigenlijk niemand spontaan langs. Bovendien werd er niet beneden aangebeld, maar boven, bij de deur van mijn appartement. Het meest waarschijnlijk leek het dat het om een buurman of buurvrouw zou gaan. Ik checkte nog even snel of ik misschien luide muziek aan had staan, maar dat was zeker niet het geval. (Er is een tijd geweest waarin een vorige buurman mij van geluidsoverlast verdacht en herhaaldelijk boos aanbelde, tot hij mij een keer uit bed belde en ik zo slaperig voor hem verscheen dat hij eindelijk doorkreeg dat ik echt niet de bron van overlast kon zijn. Het bleek de bakkerij beneden te zijn die hem telkens stoorde.)

OplichterIk deed open en voor me stond een meneer, die vertelde dat hij hier op de trap woonde. Ik kende hem niet, maar hij beweerde dat hij hier al negen maanden woonde en dat hij mij wel degelijk eerder gezien had. Nu moet ik toegeven dat ik in de loop der jaren het overzicht soms wat verloren heb. In de beginjaren kende ik iedereen goed, maar naarmate er meer mensen vertrokken en kwamen, hield ik het minder scherp bij. Bovendien, ook buren die je verder best aardig kent, kom je soms weken- of maandenlang niet tegen, om ze dan ineens vijf dagen achtereen tegen het lijf te lopen. Ook op allerlei geliefden, vrienden, logé’s heb je niet altijd onmiddellijk zicht. Maar dat deze meneer hier echt woonde, dat kwam me niet waarschijnlijk voor. Hij gaf bovendien een nummer op de bovenste verdieping op en ik kon me voor de geest halen dat ik alle bewoners daar recentelijk nog wel gezien had. Hij kon daar simpelweg niet wonen.

De man vertelde dat hij zichzelf buitengesloten had. Hij had per ongeluk de deur dichtgetrokken en nu moest er een sleuteldienst komen. Ik vroeg hem of hij soms wilde bellen, maar dat had hij al gedaan, zei hij. (Ik moet altijd nog aan het bestaan van mobieltjes wennen.) Nee, het ging om het betalen van die sleuteldienst. Hij had het geld nu niet. Hij had bovendien eten op het vuur staan en de situatie was gevaarlijk: er kon zomaar brand uitbreken. Hij had 28 euro nodig. Op de een of andere manier maakte juist dat bedrag het verhaal er naar mijn idee niet geloofwaardiger op, omdat de bedoelde service bij mijn weten aardig wat duurder is. Maar alla, het zou natuurlijk kunnen dat hij een deel wel had en juist dat bedrag nog tekort kwam.

Leugenaar
Ik zei tegen hem dat ik dan eerst de situatie wel eens wilde bekijken. Ik sloot mijn woning af en liep met hem de trap op naar de bovenste verdieping. Daar belde ik aan bij het nummer dat hij opgegeven had. De bewoner deed open. Ik vertelde hem dat de meneer naast me beweerde dat hij daar woonde. Die mompelde vervolgens iets als dat hij zich kennelijk in het nummer vergist had en dat alles toch zo op elkaar leek. Mijn buurman, mijn echte buurman dus, reageerde resoluut en zei: ‘dan zullen we u even naar buiten geleiden’. Samen hebben we de meneer naar de voordeur gebracht en daarmee was voor ons de kous af. Om 22.27 uur meldde ik op Twitter: ‘Net grappige oplichter aan de deur. Wilde geld lenen voor sleuteldienst (“buitengesloten”). Bewoner waar hij beweerde te wonen, deed open.’

Gelukkig was een twitteraar zo verstandig om te vragen of ik de politie ingelicht had. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik had ook geen enkele schade geleden, was alleen een paar minuten lastig gevallen met flauwekul. Het drong ineens tot me door dat de kans groot was dat hij hetzelfde trucje nog wel vaker zou uitproberen. Ik besloot eerst om even de straat op te gaan: wellicht kwam ik hem nog weer tegen. Toen ik buiten was, zag ik twee agenten die iets verderop ergens naar binnen wilden gaan. Ik sprak ze aan en ze waren zeer geïnteresseerd. Een van beide noteerde mijn verhaal en mijn gegevens. Vanochtend werd ik opgebeld door de politie. Men verzocht mij om het verhaal nog eens te vertellen en vroeg ik of daarna even naar het bureau wilde komen om een aangifte te ondertekenen. Dat heb ik gedaan. Men is bewijsmateriaal aan het verzamelen en men is hier kennelijk scherp op. Goed werk.

Op zich is het geen belangrijk incident. Ik besefte bijna vanaf het begin dat er iets niet kloppen kon, en ik geloof niet dat ik me gauw had laten oplichten. Maar waar ik achteraf eigenlijk het meest verbaasd over ben, is hoe iemand zonder blikken of blozen een volkomen onwaar verhaal tegen je kan vertellen. Uiteraard, mensen zullen in de maatschappelijke omgang niet altijd de volle waarheid vertellen. Ze zullen wel eens ergens omheen draaien, zich met een smoes ergens vanaf maken, een leugentje om bestwil gebruiken. Al dat soort dingen zijn denkbaar en misschien niet eens ongebruikelijk. Maar als het al om ‘liegen’ gaat, gaat het dan vooral om zelfbescherming. Mensen zijn niet altijd bereid om de ‘volle waarheid’ te vertellen en daar hebben ze soms groot gelijk in. Alleen kunnen ze niet altijd openlijk vertellen dat ze niet de volle waarheid kunnen of willen vertellen, omdat ze dan al te veel over die waarheid, die ze juist, om welke reden dan ook, geheim willen houden, los zouden laten.

Proposities
Maar dat iemand je van a tot z een verzonnen, gelogen verhaal vertelt, in dit geval met het doel om je geld af te troggelen, dat maak je toch niet zo vaak mee. (Nou ja, reclame, maar dat is toch net iets anders.) Zo ongeveer elke zin die deze op het oog keurige meneer uitsprak, was gelogen en dat wist hij. Hij was niet mijn buurman, hij had zich niet buitengesloten, hij had zich echt niet vergist. Ik wist eigenlijk direct dat er iets niet klopte. Ik heb dus vooral vragen gesteld. En ik ben dus met hem gaan kijken of hij ook echt woonde waar hij beweerde te wonen. De conclusie was toen duidelijk. Maar ik heb geen moment tegen hem gezegd dat hij een leugenaar was. Je bent dat ook niet gewend. Eerder dit jaar heb ik meegemaakt dat een hoogleraar allerlei denigrerende opmerkingen over een stuk dat ik geschreven had, maakte, die me nogal raar voorkwamen, en pas de volgende dag drong het tot me door dat hij domweg loog en het zelfs niet eens bekeken had. Op echte harde leugens ben je in het maatschappelijk verkeer niet voorbereid, omdat ze buiten de conventies vallen.

Waarheid en onwaarheid, waarheid en leugen zijn geen gelijkwaardige categorieën. Waarheid is de norm, onwaarheid de grote uitzondering. Daarom hoeven we van allerlei beweringen ook niet steeds te zeggen dat ze waar zijn. Daar gaan we vanuit. Dat is de maatschappelijke norm: dat mensen de waarheid vertellen, naar eer en geweten. De waarheidsvraag komt daarom pas in het geding als er twijfel ontstaat. Klopt iets wel? Is een bewering wel waar? Onwaarheid en leugen hebben geen rechtmatige plaats.

Juist daarom is het veelvuldige gebruik van het begrip propositie in de filosofie dezer dagen, niet door alle wijsgeren uiteraard, maar wel bij velen, zo merkwaardig. Een propositie is kort gezegd de inhoud van een bewering die waar of onwaar kan zijn. De Stanford Encyclopedia of Philosophy zegt het net iets omslachtiger: ‘Propositions, we shall say, are the sharable objects of the attitudes and the primary bearers of truth and falsity.’ Het barbaarse taalgebruik, waarin ‘waarheidsdragers’ een prominente rol spelen, geeft al een zekere indicatie van de wijze van denken. Zolang het gaat om een formeel logisch systeem, is er niks aan de hand. Daarin kan men naar believen met waarheidstabellen met enen en nullen spelen. Gevaarlijk wordt het pas als een dergelijk begrip in gewone wijsgerige teksten wordt gebruikt.

Waar en onwaar
Er zijn twee bezwaren. Het eerste is uiteraard dat er, althans in de gebruikelijke logische en wijsgerige omgang met het propositiebegrip, maar twee ‘waarheidswaarden’ zijn: waar en onwaar. Dat is natuurlijk een perversie van het gewone waarheidsbegrip, waarin er allerlei gradaties van waarheid zijn: iets kan ook enigszins of half of grotendeels waar zijn. En onwaarheid is niet één eenduidig begrip. Een leugen is iets anders dan een vergissing. De reden waarom een bewering niet waar is, kan sterk verschillen. De bewering dat de huidige keizer van Duitsland roodharig is, is op een andere manier onwaar dan de stelling dat de huidige president van Duitsland rood haar heeft. Maar op dit eerste punt wil ik nu niet al te zeer ingaan. Ik kom daar nog wel eens op terug.

Het gaat me nu om het tweede aspect: de veronderstelde gelijkwaardigheid van waarheid en onwaarheid. Alsof mensen voortdurend dingen zeggen die weliswaar informatief zijn – dat is de term die Wim de Jong in zijn omschrijving in zijn basisboek logica Argumentatie en formele structuur hanteert – maar waarvan we nog niet weten of ze waar of onwaar zijn. Of waarvan dat niet uitmaakt. Het lijkt me een misvatting. Het maakt wel degelijk iets uit of we de waarheid spreken. Het is geen toeval dat feiten alleen maar waar kunnen zijn. Als we zeggen dat iets een feit is, claimen we daarmee dat wat we beweren, waar is. Onze taal is aangelegd op waarheid als regel en op het ontmaskeren van onwaarheid als inbreuk daarop. En die onwaarheid wordt dan op verschillende wijzen nauwkeurig omschreven: een vergissing en een leugen zijn allebei niet ‘waar’, maar het verschil tussen een rekenfout en de bewering dat iemand bij mij op de trap woont, terwijl dat niet zo is, is nogal helder en dat maken we ook duidelijk.

Natuurlijk zijn er soms stellingen waarvan je nog niet weet of ze waar of onwaar zijn. Hypotheses bijvoorbeeld. Er zou een verband tussen dit en dat kunnen zijn. Maar het gaat dan om vragen. Is het ook zo als je vermoedt? En een negatief antwoord kan dan ook verder helpen: dat dat verband er niet is. Ooit dachten sommige mensen dat roken goed was voor de gezondheid, nu weten dat we dat roken schadelijk is. Maar de bewering dat roken gemeenlijk slecht is voor de gezondheid, is een stellige, ware, onderbouwde bewering en niet de toevallige negatieve ‘waarheidswaarde’ van de propositie ‘roken is goed voor de gezondheid’.

Midden
Waarheid is geen neutraal begrip. En de waarheid dien je dus ook niet in het midden te laten en al helemaal niet in wijsgerige teksten. Zodra het niet over formele logica gaat, is er zelden of nooit een goede aanleiding om over proposities te beginnen. Filosofen dienen gewoon te staan voor wat ze zeggen. Een bewering pretendeert in het maatschappelijk verkeer juist of waar te zijn. Als we dingen zeker menen te weten, noemen we ze feiten. Het heeft geen enkele zin om dan heel neutraal over ‘proposities’ te gaan spreken, die zowel waar of onwaar zouden kunnen zijn. Meestal weet je wel wat het geval is.

De oplichter wist dat zijn beweringen onjuist waren. Hij heeft van liegen zijn vak gemaakt. Ik wist het bij de eerste zinnen uiteraard nog niet zeker, maar al snel begon er iets bij mij te dagen. De bewering dat hij bij mij op de trap woonde, kon waar of onwaar zijn. Even was dat een simpele propositie. Toen wist ik al snel dat het onwaar was. Proposities dient men te elimineren. In alle opzichten.

(165)

8 juli 2014

Consistentie en redelijkheid II – Een antwoord aan Emanuel Rutten

door Jan Dirk Snel

[Dinsdag 8 juli 2014] Emanuel Rutten reageerde heel snel op mijn stukje over consistentie en redelijkheid, maar hij gaat slechts op een deel van mijn, toegegeven, ook wel erg lange stuk in. Zo zegt hij aan het slot dat hij ‘helaas wederom een hoop verwarrende uitspraken, die ik verder maar laat rusten’, tegenkwam, maar hij vertelt niet welke. Met name jammer vind ik dat hij niet uitlegt waarom hij in zijn eerdere stukjes zonder nadere uitleg overging van de bespreking van (in)consistentie, het aangekondigde onderwerp, op waarheid, een begrip dat daar deels mee in verband kan staan, maar toch iets anders is. Ook legt hij nog steeds niet uit wat hij nu eigenlijk onder overtuigingen of onder het ‘accepteren’ van uitspraken verstaat.

A_velocipede_race_at_Jardin_du_Luxembourg_in_1818

Een wielerwedstrijd heet soms ook wel een criterium. Hier een wedstrijd tussen nog traploze rijwielen in de Jardin du Luxembourg te Parijs, 1818.

Criteria
Maar laat ik nu ingaan op waar hij wel op ingaat. Laat ik voorop stellen dat ik op zich in mijn stukje betoogde dat Rutten inzake twee van zijn drie uitgewerkte voorbeelden – de verzameling van al onze overtuigingen en een boek – gelijk heeft. Alleen het loterijvoorbeeld is naar mijn idee niet overtuigend.

Ik denk dat een deel van het misverstand als volgt verwoord kan worden. Ik heb het over de bruikbaarheid of geldigheid van criteria als zodanig. Kunnen we met een bepaald criterium overweg? Rutten daarentegen heeft het over iets anders: namelijk of in bijzondere, empirische gevallen aan bepaalde criteria voldaan is. Maar het feit dat een bepaalde verzameling uitspraken niet te overzien valt en we dus niet weten of aan het criterium voldaan is, zegt uiteraard niets over de vraag of het criterium toch normatief geldig is.

Maar laat ik voor ik verder ga, eerst de omschrijving die Rutten nu geeft van de twee besproken criteria nog even weergeven:

A: een verzameling uitspraken in kwestie moet consistent zijn
B: het mag niet zo zijn dat de verzameling uitspraken inconsistent is en dat diegene die de verzameling wil accepteren ook weet dat deze verzameling inconsistent is

Iedereen die dit vergelijkt met de weergave van het oorspronkelijke criterium (in zijn eerste stukje, in rood te vinden in mijn vorige stukje) zal overigens zien dat criterium B nu anders geformuleerd is.

Noodzakelijke voorwaarden
Wat Rutten doet en overigens al zijn eerste stukje deed, is dit: hij maakt van deze criteria noodzakelijke voorwaarden voor de acceptatie van bepaalde verzameling uitspraken, waarbij overigens in het ongewisse blijft wat dat accepteren precies betekent.

Dat is een specifieke handeling, een specifieke toepassing. Het is natuurlijk duidelijk dat als je een verzameling niet goed te overzien valt, zoals al je overtuigingen of zelfs de inhoud van een boek van een paar honderd bladzijden, dat je dan dergelijke criteria niet altijd volledig toegepast kunt hebben. Uiteraard probeert de auteur zich niet tegen te spreken, maar het blijft altijd mogelijk dat een lezer hem erop wijst dat de redenering op bladzijde 234 toch duidelijk in strijd is met die op pagina 68.

Kortom, het gaat Rutten dus niet om de criteria als zodanig, maar om een andere vraag: het accepteren van verzamelingen uitspraken. De vraag is dan of de genoemde criteria daar bruikbaar voor zijn en als het om grote niet overzichtelijke verzamelingen gaat, kunnen we hem volop bijvallen dat zulks niet het geval is. Maar dat wisten we natuurlijk al bij voorbaat: het gaat immers om zaken die we niet volledig overzien. We hebben bepaalde opvattingen, maar uiteraard gaan we ervan uit dat die niet allemaal consistent zijn. Iemand schrijft een boek, hij probeert zich niet tegen te spreken, maar hij beseft uiteraard dat het altijd mogelijk is dat dat toch een keer gebeurt. Criteria als waarheid, consistentie, helderheid, zinvolheid en anderen spelen voor de auteur zeker mee, maar hij zal echt niet denken dat ze allemaal vervuld zijn

Een algemeen criterium (A)
Dat Rutten steeds bezig is met een andere vraag dan die naar de geldigheid van de twee criteria als zodanig, komt heel helder tot uiting in deze passage:

‘Snel schrijft vervolgens: “Met het algemene criterium [i.e., criterium A] zal op zich niemand moeite hebben”. Ook dit is natuurlijk niet het geval. Sterker nog, criterium A is zelfs evident onhoudbaar als noodzakelijke voorwaarde voor het redelijk accepteren van een omvangrijke verzameling uitspraken.’

Hij heeft het over iets heel anders dan ik. Criterium A, dat inconsistentie ongewenst is of om nadere opheldering vraagt, is een gewoon alledaags criterium. Dat is inderdaad volstrekt probleemloos. Als alle criteria geldt het ook altijd in een sociale context. Men moet weten wanneer het beroep erop nuttig, gepast of behulpzaam is. Maar het is als zodanig een volstrekt probleemloos criterium.

En Rutten heeft natuurlijk ook gelijk dat het ‘evident onhoudbaar’ is ‘als noodzakelijke voorwaarde voor het redelijk accepteren van een omvangrijke verzameling uitspraken.’ Tenminste als we onder ‘onhoudbaar’ hier iets als bruikbaar verstaan. Wat dat accepteren van een grote verzameling uitspraken ook mag betekenen, het is natuurlijk duidelijk dat die vanwege de onoverzichtelijkheid niet bij voorbaat aan alle mogelijke criteria kan voldoen. Maar het criterium blijft natuurlijk wel geldig. We kunnen het altijd in concreto op enkele uitspraken uit de verzameling, als die toevallig ter sprake komen, toepassen. In die zin is het dus zeker niet onhoudbaar. Alleen het idee dat er volledig aan voldaan zou zijn, is onhoudbaar. Maar wie zal dat ook denken?

Een specifiek criterium (B)
Dan het tweede criterium. Rutten meent dat ik dat ‘überhaupt niet begrepen’ blijk te hebben. Dat lijkt me toch sterk. In mijn vorige stukje heb ik allerlei mogelijke lezingen ervan de revue laten passeren en ik heb laten zien dat als we letterlijk nemen wat er staat, dat flauwekul is, maar dat het ook mogelijk is achter de als zodanig ongelukkige formulering – waarvan ik, nogmaals, besef dat Rutten die van anderen overgenomen heeft – meer begrijpelijke bedoelingen te vermoeden.

Maar niet begrepen? Ik citeer de oorspronkelijke tekst:

‘dat het niet zo mag zijn dat […] je ook weet dat die verzameling inconsistent is.’

In zijn tweede stukje schreef Rutten dit:

‘Het criterium eist alleen maar dat als de desbetreffende verzameling logisch inconsistent is, dit in ieder geval niet geweten wordt door diegene die de verzameling wil accepteren. ‘

Zie nu ook definitie B hierboven en dit keer schrijft hij ook nog dit:

‘Criterium B zegt alleen maar dat als een verzameling uitspraken logisch inconsistent is en je dit ook weet, je die verzameling niet redelijk kunt accepteren.’

Het is duidelijk dat hij hier nu iets anders schrijft. Nu neemt hij het redelijk kunnen accepteren in het criterium op, maar aanvankelijk ging het om het criterium als zodanig. En als we het letterlijk lezen, zoals ook Rutten in zijn tweede stukje overduidelijk deed, is het een verbod op weten. Het ligt uiteraard voor de hand om te denken dat iets anders bedoeld is, bijvoorbeeld een aansporing om als je van een inconsistentie op de hoogte bent, daar wat aan te doen, maar dat staat er nu eenmaal niet en zo las Rutten het ook niet. (Terloops zien we hier ook nog dat Rutten bijvoorbeeld niet bezig is met een toch veel meer voor de hand liggend gebruik van de criteria, namelijk om uitspraken aan te passen, maar slechts met die ene, nog steeds onheldere vraag naar de ‘acceptatie’ ervan.)

Mijn zinsnede dat het aangevulde criterium ‘veel zwaarder is’, is totaal niet van belang voor de rest van mijn betoog en kan ook rustig geschrapt worden, maar het valt niet zo moeilijk om uit te leggen wat ik ermee bedoelde. Het algemene criterium, dat je niet inconsistent mag zijn, is volstrekt probleemloos. Uiteraard weet je dat niet al je overtuigingen of uitingen eraan voldoen, maar dat doet iets af aan je acceptatie van het criterium. Het is een aanleiding om zodra je wel op een inconsistentie gewezen wordt, daar serieus op in te gaan. Maar het tweede criterium dat je niet mag weten dat je opvattingen wel eens inconsistent kunnen zijn, terwijl je daar uiteraard vanuit gaat, is dan natuurlijk veel sterker. Er komt nog iets bij. Je mag niets niet weten wat je toch weet. Het is letterlijk genomen vooral onzinnig. Rutten gebruikt sterkte en zwaarte ten aanzien van een specifieke toepassing, wat je dan gaat ‘uitsluiten’, maar dat is iets heel anders dan waar ik op doelde. Als het om je opvattingen gaat, is de hele gedachte dat je die kunt ‘accepteren’, ook al ongerijmd. Die heb je. Gewezen worden op het criterium consistentie betekent niet dat je je opvattingen uitsluit, maar dat je ze aanpast of verwerpt.

 –

Redelijkheid
Het blijft onhelder wat Rutten onder dat ‘accepteren’ van verzamelingen uitspraken verstaat. Er bestaan gewoon allerlei overtuigingen en opvattingen, mensen doen allerlei uitspraken. Die accepteren we verder niet, die zijn er gewoon. Maar soms, in specifieke situaties, als dat nodig lijkt of blijkt, leggen we nadere criteria aan. Stilzwijgend, onbewust vaak, zijn ze op de achtergrond aanwezig. Klopt dat wel? Zien we daar geen tegenspraak? Is dat geen evidente onzin? Is dat niet kwetsend? En zo door.

Het lijkt me weinig zinvol om je als filosoof het hoofd te breken over de vraag wanneer je een bepaalde verzameling uitspraken ‘accepteert’, vooral niet zolang niet duidelijk is wat daar onder verstaan moet worden. Een auteur die een boek schrijft, kijkt dat zelf na, de uitgever kijkt dat na en dan wordt de tekst ‘geaccepteerd’’. Dat is gewoon een praktische gang van zaken. Filosofen kunnen misschien proberen om over gebruikelijke maatschappelijk normen, waaronder waarheid, consistentie, nut, zinvolheid en andere wat nadere verheldering te brengen. Het lijkt me weinig zinvol als ze gecompliceerde bijkomende normen gaan verzinnen. Wat zouden mensen daar aan hebben?

Redelijkheid is vooral een sociaal fenomeen. Het is iets dat elk moment steeds weer gerealiseerd moet worden. Dat gebeurt dus ook bij het maken van het boek of als je desgevraagd je nadere verantwoording van je overtuigingen aflegt. Redelijkheid is dan ook vooral de bereidheid om bepaalde maatschappelijk aanvaarde normen telkens weer toe te passen. Je kunt zelden zeggen: nu heb ik alles gecontroleerd, nu is redelijkheid helemaal verwerkelijkt. Normen moeten telkens weer in concreto toegepast worden. De algemene norm (A) dat inconsistentie onwenselijk is, vormt een onderdeel van het maatschappelijk discours, de specifieke norm (B) dat je geen weet mag hebben van inconsistentie, is op zijn best een aansporing werk van A te maken en voegt dan niets toe, maar dat is wel een erg welwillende lezing.

Zinvol?
De vragen die ik aan het eind van mijn vorige stukje stelde, blijven staan. Levert dit soort gedoe iets op? Worden we hier wijzer van? Krijgen we zo meer inzicht in wat redelijkheid is? Is het opwerpen van dit soort vragen moreel verantwoord? Ik geloof het nauwelijks, hooguit in die zin dat we zien dat het zo bepaald niet moet. Ik heb het vorige en dit stukje geschreven omdat ik nu eenmaal beloofd had ergens naar te kijken, maar ik maak er doelbewust verder niet veel reclame voor, omdat dit thema zo veel te weinig oplevert. Het is eigenlijk jammer van de tijd. Ik geloof dat mensen hun denkvermogen gekregen hebben om die voor nuttiger zaken te gebruiken.

Filosofie moet inzicht bieden, zich niet met zinloze vragen bezig houden. Ik zal proberen om me in het vervolg weer op zinvollere thema’s te richten of om thema’s die hier niet eens zover vanaf liggen, op een zinvollere wijze te behandelen.

 (158)