Posts tagged ‘Arie Slob’

18 september 2014

Waarom vluchtelingen voor ISIS volgens Geert Wilders (PVV) niet welkom zijn

door Jan Dirk Snel

[Donderdag 18 september 2014] Toen enige tijd geleden de schrijnende situatie van christenen en andere minderheden in het gebied dat door de zogenaamde Islamitische Staat – die inmiddels de toevoeging ‘in Irak en Sham’ (de Levant dus) heeft laten vallen, maar die ik gemakshalve toch nog maar even ISIS noem, omdat die aanduiding herkenbaarder is – beheerst wordt, serieus aandacht begon te trekken, waren er diverse twitteraars en facebookers, die hun avatar van het nun-teken voorzagen: de letter N voor ‘nasrani’ oftewel ‘Nazarener’. Ook de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, deed dat op Twitter een tijdje. Hij had daar echter weinig reden toe, want hij heeft weinig achting voor mensen uit islamitische culturen, ook niet als ze tot minderheden aldaar behoren.

Nasrani

.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteravond vroeg Arie Slob (CU) aan Geert Wilders:

‘Wij weten dat in Noord-Irak duizenden en duizenden christenen en yezidi’s op de vlucht zijn geslagen. Daar vindt een religieuze zuivering plaats. Wat is de boodschap van de heer Wilders aan deze christenen en yezidi’s?’

Dit was Wilders’ antwoord:

 ‘Mijn boodschap aan de christenen in de regio is dat zij daar weg moeten wezen. Zeker, maar dat wil niet zeggen dat ze naar Nederland moeten komen, als dat de achtergrond van de vraag is. Dat wil niet zeggen dat ze naar Nederland moeten komen, maar dat er opvang in de regio moet zijn, bijvoorbeeld in Armenië, op Cyprus, in Griekenland of Italië. Natuurlijk moet er opvang zijn. Ik ben echter niet van de school dat wij opnieuw mensen in Nederland kunnen opvangen, terwijl hier het afgelopen halfjaar al een verdubbeling van het aantal asielzoekers heeft plaatsgevonden. No way!’

Kortom, in feite heeft hij geen enkele boodschap aan mensen die lijden onder ISIS. Vluchtelingen uit Syrië en Irak zijn wat hem betreft niet welkom. Dat is niet alleen een kwestie van pragmatisme – opvang in de regio (trouwens: ligt Italië dan wel in de regio?) – maar vooral ook van ideologie. Daar wordt vaak weinig aandacht aan besteed, maar het vormt wel de achtergrond van de opstelling van de PVV. Vier jaar geleden schreef ik daar een stukje over op mijn vorige weblog, die nu onzichtbaar is, omdat er door een verhuizing van allerlei rare tekens in de teksten zijn geraakt en ik die dus nog eens moet herstellen. Het grootste deel uit die weblog herhaal ik hieronder. In plaats van kopten kan men dus nu ook ‘Iraakse christenen’ of ‘jezedi’s’ of andere namen van minderheden in Irak en Syrië invullen. Dit schreef ik op 16 september 2010:

Ik wil de aandacht op nog iets anders vestigen, een thema waar naar mijn indruk opvallend weinig aandacht aan is besteed. Kopten mogen het volgens Wilders dan moeilijk hebben in Egypte, toch zijn ze hier wat hem betreft onder geen enkele omstandigheid welkom. Een tijd geleden was er een heel gedoe over een koptische tramconducteur die een opzichtig kruis op zijn uniform wenste te dragen, een opgeblazen zaak naar mijn indruk, maar het grappige – of beter: het treurige – is dat die man wat Wilders betreft hier dus helemaal niet welkom is.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat letterlijk in grote letters onderaan het hoofdstukje ‘Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie’ (terzijde: er í­s geen massa-immigratie, maar ach ja, feiten hè?):

En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen

Dat moet je zo letterlijk mogelijk lezen. Het gaat niet alleen om moslims, maar om alle mensen uit islamitische landen, ook christenen en joden. In zijn interview met Mark Davis voor het Australische programma Dateline legde Wilders het nog eens helder uit. Ik citeer:

MARK DAVIS: I can accept you clearly have problems with Islam but it is in the definition, isn’t it? And it’s in the implementation. How do you bring in a rule that says you will have immigrants from around the world, but not if you are Muslim? Is there a form?
GEERT WILDERS: It’s not, once again – our criteria is not whether you are Muslim or not. We say no immigration to everybody from Muslim countries. It could mean if you are not a Muslim and you come from Egypt, you are also not accepted.
MARK DAVIS: I am a Christian from Lebanon, I am a Jew from Egypt…
GEERT WILDERS: From whatever country you are from, as long as it is an Islamic country, and the United Nations has a list what are the Islamic countries – a country where a 50% of the people are Muslim indeed – and those people from those countries are not allowed to come. So we are not saying that if you are Muslim, we are saying that if you come from that country, in reality it means that 99% of those people are Muslim indeed. I agree with that. But this is not the criteria.

Terecht omschrijft Davis dit als een ‘rather bizarre immigration test that ensures that not only Muslims are blocked, but anyone tainted through association as well’.

Ook mensen uit onze grootste voormalige kolonie, Indonesië, volgens het CBS westerse allochtonen, een land waar vele Nederlanders persoonlijke banden mee hebben, waar bijvoorbeeld ruim twintig miljoen protestanten en katholieken wonen, meer dan er Nederlanders zijn, zouden dus voortaan op alle mogelijke manieren buiten de deur gehouden moeten worden. Bizar, zeg dat wel.

Laten we wel wezen, het is allemaal feitelijke en wetstechnische onzin. Wat Wilders wil, kan volgens allerlei verdragen en wetgeving waaraan Nederland zich gebonden heeft, helemaal niet. Maar daarom is het ook zo gek dat men zo nodig regeren wil met iemand die in zijn politieke streven helemaal niet serieus is.

Maar het gekste blijft toch wel de tegenstrijdigheid. Enerzijds meent Wilders dat minderheden het in islamitische landen vaak niet zo gemakkelijk hebben – en dat is soms ook zo – maar tegelijk zijn die mensen, ook als vluchteling of huwelijkspartner, hier absoluut niet welkom. Het merkwaardige is dat lieden die enige sympathie of begrip voor Wilders hebben, nog wel eens naar de gegevens van Open Doors willen verwijzen. Maar ze vergeten dat Wilders ook van christenen, joden en andere minderheden uit moslimlanden niets wil weten.

Alleen al het feit dat ze in een islamitisch land wonen, is voor hem genoeg om ze volledig uit te sluiten.

Tot zover wat ik vier jaar geleden schreef. Deze ideologie omtrent culturele bepaaldheid verklaart ook nu nog de houding van Wilders en de PVV als het gaat om vluchtelingen uit Irak en Syrië. Hij wil niks van ze weten: ook zij hebben in zijn ogen immers een verkeerde ‘cultuur’. Ik voeg er alleen nog aan toe, dat ik toen uiteraard verwees naar het het verkiezingsprogramma van 2010. In het programma van 2012 staat het nog steeds: ‘Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen’. Het betekent nog steeds hetzelfde: ook vluchtelingen uit die landen zijn wat Wilders betreft niet welkom.  (Met dank aan Hedzer Kooistra, die op facebook op dit onderwerp wees.)

(162)

Advertentie