Archive for oktober, 2018

16 oktober 2018

Wie liegt er? Twan Huys of de advocaten Göran Sluiter en Wim Anker?

door Jan Dirk Snel

[Dinsdag 16 oktober 2018] Gisteren, maandagavond 15 oktober 2018, begon presentator Twan Huys de uitzending van RTL Late Night zo:

‘Goedenavond, het is maandagavond en het was voor ons een bewogen weekend. Voordat we echt beginnen, wil ik het graag hebben over de uitzending van afgelopen vrijdag.
We wilden aan tafel toen praten met Jenny Douwes, die voor de rechter stond, omdat ze had opgeroepen om een antizwartepietendemonstratie te blokkeren, en met Jerry Afriyie, van de groep Kick Out Zwarte Piet. En het was onze bedoeling dat zij met elkaar in gesprek zouden gaan aan deze tafel. Onze redactie die heeft weken geleden heldere afspraken daarover gemaakt met alle twee de partijen. En die afspraak was: Jerry en advocaat Göran Sluiter en Jenny en haar advocaat Wim Anker zouden aan tafel een gesprek voeren.
En vlak voor de uitzending bleek plotseling dat Jenny niet aan deze tafel wilde zitten samen met Jerry. En toen kwamen we in een onmogelijke situatie terecht. We zaten al bijna in de uitzending, we wilden met de beste bedoelingen een oplossing vinden waarbij we het gesprek konden voeren en waar alle partijen tevreden mee zouden zijn. En uiteindelijk hebben we Jenny toegezegd dat ze alleen aan deze tafel kon zitten. Want het leek erop dat Jerry bereid was mee te praten vanaf de eerste rij. Tijdens de reclame hoorde ik dat Jerry vast wilde houden aan de afspraak om ook aan deze tafel te zitten. En op dat moment besloten we ons te houden aan de oorspronkelijke afspraken.
Niemand is blij met hoe dit is gegaan is. Ook ik niet. Dit was absoluut niet onze bedoeling. En het is echt vervelend voor iedereen. Hadden we het anders moeten doen, hebben we ons afgevraagd. Hebben we er iets van geleerd? Ja, achteraf gezien hadden we moeten vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken en we hadden niet mee moeten gaan met nieuwe gespreksvoorwaarden. Dat was vrijdag.’

Wat zegt Huys hier? Dat er een concrete, harde afspraak was gemaakt dat Jenny Douwes en haar advocaat Wim Anker een gesprek zouden voeren met Jerry Afriyie en zijn advocaat Göran Sluiter en wel aan één tafel. Wanneer was die afspraak gemaakt? Weken geleden, zegt Huys. Dat is op zijn minst twee weken geleden, al doel je met ‘weken geleden’ gewoonlijk eerder op drie of meer weken geleden. De uitzending was op vrijdag 12 oktober 2018. De afspraken waren dus volgens Huys uiterlijk vrijdag 28 september (in week 39) gemaakt. Helder.

Anker en Sluiter
De dag ervoor, zondag 14 oktober, had advocaat Wim Anker op de site van zijn kantoor een verklaring geplaatst onder de kop ‘Reactie Twan Huys onjuist’. Die ging over een eerdere verklaring van Huys in een uitzending van RTL Boulevard. In zijn verklaring schrijft advocaat Anker:

‘Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen.’

Ook helder. Maar wel volkomen het tegendeel van wat Twan Huys maandagavond (opnieuw) beweerde. Huys kende de verklaring van Anker ongetwijfeld. Impliciet maakte Twan Huys advocaat Wim Anker in zijn inleidende beschouwing dus uit voor leugenaar.

Huys

.

Ook op zondag 14 oktober publiceerde advocaat Göran Sluiter een artikel op Joop. Daarin meldde hij dat de redactie van RTL Late Night hem meegedeeld had dat zijn confrère Anker geheel akkoord was gegaan met een gesprek aan tafel tussen Douwes en Afriyie in gezelschap van hun advocaten. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat deze afspraak is gemaakt door mr. Anker zonder medeweten van zijn cliënte.’ Sluiter vertelt dus wat de redactie van RTL hem verteld heeft en ik neem aan dat hij de waarheid schrijft. Maar hij kon dus niet weten of RTL die afspraak ook daadwerkelijk met Anker had gemaakt en hij wist ook niet of Anker daarover met Douwes had gesproken.

Het moet hier over iets anders gaan. Sluiter meldt dat ‘nadat ons was verzekerd dat het gesprek aan tafel in alle opzichten gelijkwaardig zou zijn’, hij en Afriyie ‘met het verzoek tot medewerking aan de uitzending ingestemd’ hadden. Wanneer gebeurde dat? Hij is daar duidelijk over. Dat was ‘in de week van het strafproces tegen de “blokkeerfriezen” ’, de week van de uitzending dus, week 41 dus.

Maar ho, daar klopt iets niet. Sluiter zegt dat de afspraken in de week voor de uitzending, week 41, zijn gemaakt, maar Huys beweert dat al ‘weken geleden’, uiterlijk in week 39 dus, met alle vier deelnemers was afgesproken dat ze samen aan één tafel zouden verschijnen. Dat noemt hij twee keer ‘de oorspronkelijke afspraken’. Maar volgens Sluiter zijn die toen helemaal niet gemaakt. Kortom, impliciet maakte Twan Huys ook advocaat Göran Sluiter uit voor leugenaar.

Vandaag publiceerde Wim Anker een nieuwe weerlegging op zijn site. Hij schrijft daarin dat er op donderdag 27 september – de dag dus voor de uiterste termijn van Huys’ ‘weken geleden’ – een ‘oriënterend gesprek’ met de RTL-redactie is geweest. Hij stelt dat hij toen beloofde dat hij met Douwes zou overleggen of zij mee zou willen komen. Kortom, zelfs van een afspraak met Douwes was toen volgens hem nog geen sprake. Anker is er ook stellig over dat van ‘heldere afspraken’ over ‘een tafelgesprek met de heer Jerry Afriyie en zijn raadsman en Jenny Douwes en haar advocaat’ geen sprake is geweest. Nooit dus, ook later niet. Kortom, er is volgens hem geen sprake van dat Douwes vlak voor de uitzending van de ‘oorspronkelijke afspraken’ zou zijn afgeweken, zoals Huys stelt.  De namen van Afriyie en zijn advocaat zijn in het voorgesprek op 27 september volgens hem trouwens  niet eens gevallen.

Het is duidelijk, we hebben hier woord tegenover woord. Of Sluiter en Anker liegen of Huys liegt. Tertium non datur. Wat zou het belang zijn van twee advocaten om keihard en controleerbaar te liegen? Als er harde bewijzen zijn dat Sluiter en Anker met instemming van hun cliënten eind september al wel harde afspraken met de RTL-redactie had gemaakt, dan zou Huys gisteravond toch hard schriftelijk bewijs hebben kunnen tonen? Hij wist dat hij Sluiter en Anker voor leugenaars uitmaakte. Als je zulke forse uitspraken doet, waarom dan geen enkele onderbouwing?

Wie liegt er?
Wat hiervan te denken? Wat we zeker weten, is dat Twan Huys tijdens de uitzending vrijdag zijn woord gebroken heeft. Hij had Douwes iets toegezegd en hij heeft zijn belofte jegens haar gebroken. Een leugenaar dus.  Huys zei ook dat het erop ‘leek’ dat Afriyie ‘bereid was mee te praten vanaf de eerste rij’. Die antwoordde daar in een tweet op: ‘Veelzeggend dat RTL denkt dat ik hiermee akkoord zou gaan. Ik zou er nooit mee instemmen om vanaf de eerste rij (lees: back of the bus) een bijdrage te leveren.’ Dat ‘leek’ valt natuurlijk direct op, maar het lijkt er sterk op dat Huys dus ook tegenover Afriyie bedrieglijk gedrag heeft vertoond.

‘Tijdens de reclame’, aldus  Huys, ‘hoorde ik dat Jerry vast wilde houden aan de afspraak om ook aan deze tafel te zitten. En op dat moment besloten we ons te houden aan de oorspronkelijke afspraken.’ Dit is wel erg doorzichtig. Leugen en bedrog omschrijft Huys dus als het vasthouden aan ‘de oorspronkelijke afspraken’. Hier is op zo’n redactie over nagedacht en het is duidelijk dat Twan Huys zich nadrukkelijk als leugenaar wilde presenteren. Anders formuleer je zoiets wel anders. Twan Huys wil gewoon kunnen liegen als hem dat uitkomt, dat is de boodschap. Dat u dat voortaan goed weet: dat als u in het gezicht van Twan Huys kijkt, u in het gezicht van een aperte leugenaar kijkt.

Ondertussen blijft de vraag staan naar de afspraken die volgens Huys eind september gemaakt zouden zijn. Zijn woord staat tegenover dat van de advocaten Sluiter en Anker. Als Huys de waarheid spreekt, dan zijn dat twee leugenaars. Als zij de waarheid spreken, is Huys een gore leugenaar. Tertium non datur. Van Huys weten we al dat hij gelogen heeft. Dus wat zou u denken? Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat hij alsnog met verpletterend bewijs komt dat hij de waarheid sprak en dat Sluiter en Anker logen. We wachten gespannen af.

(211)