Eerste Kamer moet De Graaf vragen te blijven

door Jan Dirk Snel

Zaterdagmorgen had ik onderstaand stukje aan Trouw aangeboden. Zojuist, aan het eind van de middag, kreeg ik te horen dat mijn stukje was afgevallen. Het nadeel van het aanbieden van opiniebijdragen aan kranten is nu eenmaal de enorme vertraging die, misschien wel onoverkomelijk, optreedt. Het stukje was een logisch vervolg op mijn weblogstuk van donderdag, waarin – in dat stukje, bedoel ik – ik nog eens puntig uiteenzette wat nu de belangrijkste zakelijke benadering inzake de gecreëerde affaire rond de voorzitter van de Verenigde Vergadering is.

Het is me de laatste dagen opgevallen hoe diverse lieden zich in allerlei bochten wrongen om maar net te doen alsof De Graaf zich niet aan zijn eigen criteria had gehouden. Uit alle macht probeerden ze van de logische eerste selectie van De Graaf van zeven leden van de Staten-Generaal naar anciënniteit een grotere groep te maken, zodat ze vervolgens konden doen alsof er iemand was ‘overgeslagen’. Alleen al omdat we inmiddels weten wat De Graaf in zijn achterhoofd had – de waardigheid van de vergadering, waar een aandachtstrekker niet bij paste – was het onwaarschijnlijk dat hij met zijn eigen criteria ‘gerommeld’ zou hebben en dat was dan ook niet zo. Daar had ik in een kort naschrift bij mijn vorige weblogbijdrage zaterdag ook al beknopt iets over geschreven.

Ik plaats nu hier het korte stukje van 445 woorden dat ik aan Trouw had aangeboden, onveranderd, maar wel van enkele tikfouten gezuiverd. Daarmee is mijn bemoeienis met deze zaak, dunkt mij, ook wel genoeg geweest. We hebben de afgelopen week weer eens gezien hoe de kritiekloze meute eensgezind een beschuldigende vinger hief. Het is verstandiger niet al te zeer de buzz van de napraters – met als culminatie wel Frits Wester bij Knevel & Van den Brink vrijdagavond – te volgen, maar zelf de documenten te bestuderen en zich af te vragen aan welke staatsrechtelijke normen politiek handelen afgemeten dient te worden, ook met het oog op kritische verslaggeving daarover. Maar nu dus het stukje.

Eerste Kamer moet De Graaf vragen te blijven

Het benoemen van de commissie van in- en uitgeleide van de nieuwe koning bij diens inhuldiging was volgens artikel 54 het reglement van de Verenigde Vergadering de (exclusieve) bevoegdheid van de voorzitter, Fred de Graaf. Voor de samenstelling bestaan verder geen regels. De voorzitter had kunnen kiezen voor elke mogelijke combinatie uit de 221 leden van de Staten-Generaal die tijdens de vergadering op 30 april aanwezig waren.

Exif_JPEG_PICTURE

Versiering op 30 april 2013. Amsterdam, aan de Amstel.

Over de commissie die hij die dag benoemde, was geen enkele ontevredenheid. Naast de voorzitter van de Tweede Kamer benoemde hij vier leden: twee uit elke Kamer, van vier verschillende partijen, twee vrouwen en twee mannen, die behoorden tot degenen met de langste zittingsduur. De voorzitter was absoluut niet verplicht zijn overwegingen openbaar te maken, maar De Graafs keuze voldeed aan de criteria die hij voor zichzelf opgesteld had en die hij tijdens die discussie die de afgelopen week ontstond, meegedeeld heeft.

Het is dus absoluut niet zo dat iemand ‘recht’ zou hebben op lidmaatschap van de commissie en het is ook niet zo dat iemand zich terecht ‘overgeslagen’ zou kunnen voelen. Er bestaan geen regels waaruit men dat kan afleiden. De Graaf had de benoemden van tevoren gepolst, maar zelfs daar was hij volgens het reglement niet toe verplicht. Hij had ze ook staande de vergadering zo kunnen aanwijzen.

De fractieleiders uit de Tweede Kamer moeten zich dan ook diep schamen dat ze afgelopen week donderdag een speciale vergadering belegden over een zaak die hun totaal niet aangaat. Ze wekten daarbij de indruk alsof hun collega Wilders was gepasseerd, maar daarvoor ontbrak elke staatsrechtelijke grond, zoals die ook ontbrak voor de beschuldiging in het hoofdredactionele commentaar van Trouw (12 juni) dat De Graaf ‘manipuleerde’. De constatering van de voorzitter achteraf dat men niet iemand moet benoemen die te veel ‘aandacht’ trekt, is daarbij een juiste. Het gaat die dag immers om de koning. Het is de taak van de voorzitter de waardigheid van de plechtigheid te bewaken.

Fred de Graaf heeft laten weten dat hij voornemens is het voorzitterschap van de Eerste Kamer dinsdag neer te leggen. Dat niet omdat hij onjuist gehandeld zou hebben, maar omdat de discussie ‘voortduurt’ en daarmee zijn ‘integriteit in het geding is’. De Eerste Kamer zou er goed aan doen er dinsdag bij de voorzitter op aan te dringen op dit voornemen terug te komen. Hij heeft immers volgens zijn bevoegdheid gehandeld op een wijze waarover iedereen tevreden was. Over zijn integriteit kan op geen enkele wijze redelijke twijfel bestaan. Met een dergelijke actie zou de Eerste Kamer veel doen aan het herstellen van zuivere verhoudingen op het Binnenhof, die door de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer zo grof geschonden zijn.

Naschrift (vrijdag 21 juni 2013)
Dinsdag verzocht de opinieredactie van het Reformatorisch Dagblad mij om een opiniestuk over de zaak voor de krant van donderdag 20 juni 2013. Daartoe heb ik het stukje dat hierboven staat, aangepast en uitgebreid. Het resultaat is hier te vinden.

(109)

3 reacties to “Eerste Kamer moet De Graaf vragen te blijven”

  1. Helder stuk. dank daarvoor. Het zou van moed getuigen als de EK tegen de waan van de dag ingaat. Maar ik denk dat partijbelangen (bv. voorzitter TK uit de wind houden ) en de behoefte om geen verder rumoer rond Wilders/PVV te creeren de doorslag zal geven.De huidige Vz is een degelijk bestuurder die transparant wil zijn maar zich verkijkt op de uitvergrooteffecten van de media-berichtgeving en de slimheid van GW.

  2. Het gaat er nu juist om dat hij zich niet aan zijn eigen normen gehouden heeft. Dat hij via slinkse methode iemand buitengesloten heeft. Onafhankelijk van welke partij zou dit niet moeten gebeuren.

    • Beluister of lees de verklaring nog eens, die De Graaf vandaag heeft afgelegd. Er is geen enkel bewijs dat hij iemand buitengesloten heeft. Het enige verschil is dat hij vanmiddag sprak over een eerste selectie van vier leden uit elk van beide Kamers (ook vier uit de Eerste Kamer, niet drie, waar ik hierboven vanuit ging). Daarbinnen heeft hij gezocht en hij heeft zijn drie criteria in samenhang toegepast. De rest is ongegronde speculatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: