De affaire-Marinab – De omstreden NOS-reportage: een overzicht [Marinab X]

door Jan Dirk Snel

.:.

Behoefte aan overzicht
Toen ik op zondag 27 november 2011 uit pure nieuwsgierigheid een stukje schreef over de omstreden reportage van Lex Runderkamp in het NOS Journaal van de vorige dag – men kan wel direct verontwaardigd reageren, maar hoe zat het nu echt? – over wat volgens alle betrouwbare waarnemers een massale aanval op en vernieling van een koptische kerk in aanbouw in het Egyptische dorpje El Marinab was, maar volgens hem een kwestie van brandstichting – volgens andere diepgaande verslagen en onderzoeken niet meer dan een op zich overigens niet per se onbelangrijk detail – en volgens zijn suggestie nog wel door de belaagde kopten zelf, had ik nooit gedacht dat ik daar in totaal negen stukken plus nog een korte persoonlijke nabeschouwing (hierna) aan zou wijden – aan zou moeten wijden, mag ik gezien het verloop van de affaire wel zeggen.

De koptische kathedraal te Aswan, waar de zetel van bisschop Hedra gevestigd is. Onder diens hoede valt ook de kleine aan Sint Joris gewijde kerk in El Marinab. (foto: TrevorLowe)

Maar het overzicht raakt zo al snel zoek. Ik kan me voorstellen dat lezers door de bomen het bos niet meer zien. Daarom zet ik hieronder de belangrijkste bijdragen op een rij aan wat van de kant van de NOS en Lex Runderkamp maar geen werkelijk debat op feiten en argumenten wilde worden. Ik geef dus hieronder in de eerste plaats (A) een overzicht van de verschillende uitingen van Lex Runderkamp en van mijn reacties daarop, waaraan gaandeweg berichtgeving over wat er met zijn reportage in Egypte gebeurde, toegevoegd werd. Men zal overigens zien dat bepaalde aspecten mij ook pas geleidelijk duidelijker werden.

Ook heb ik hieronder een overzicht gemaakt van bijdragen van enkele andere deelnemers aan het ‘debat’. Ik som (B) de eigen bijdragen van diverse medewerkers van Arab West Report (Egyptian press summaries and media research for dialogue), de organisatie die onder leiding van Kees Hulsman staat, op (zie verder de omschrijving van de doelstellingen op de eigen site). En ik noem de weglogbijdragen die (C) Jos Strengholt (oud-correspondent voor onder meer Radio1 in Egypte) en (D) Maarten Jan Hijmans (oud-correspondent van de Volkskrant in Egypte) aan de zaak wijdden. Voor verbeteringen en aanvullingen houd ik me aanbevolen.

.:.

A. DE UITINGEN VAN LEX RUNDERKAMP EN MIJN WEBLOGSTUKKEN
De bijdragen aan Lex Runderkamp heb ik in onze gewone, Arabische cijfers (1 t/m 5, voorafgegaan door de letters LR) genummerd. Mijn eigen weblogbijdragen heb ik, conform de toevoegingen die ik na enige tijd aan mijn titels had toegevoegd van Romeinse cijfers (I t/m IX, voorafgegaan door de letters JDS) voorzien. Ik zet de stukken hieronder chronologisch op een rij, waarbij de sterretjes (*) telkens een nieuwe fase markeren. Om het niet nog ingewikkelder te maken geef ik zo weinig mogelijk toelichting. De titels van mijn weblogartikelen spreken doorgaans voor zich.

*

LR1. De reportagezaterdag 26 november 2011
Het NOS Journaal zendt een reportage van Lex Runderkamp uit. De video wordt op de site van de NOS geplaatst onder de titel Conflict kopten en moslims ingewikkeld. Hierbij kan vermeld worden dat Lex Runderkamp enkele dagen eerder al een radioreportage had gemaakt. Die is op donderdag 24 september 2011 op de site van de NOS geplaatst onder de titel Lex Runderkamp bezocht afgebrande koptische kerk in Egypte.

JDSI. Klopt het verhaal van Lex Runderkamp (NOS) over de kerkbrand in El Marinab? – zondag 27 november 2011
– Twee naschriften: maandag 28 november 2011

*

LR2. De verkeerde feiten rond de kerkbrand in Al Marinabzaterdag 3 december 2011
Lex Runderkamp schrijft een eerste weblogstuk op de site van de NOS.

JDSII. Lex Runderkamp (NOS) overtuigt niet – Nog eens over de kerkbrand in El Marinab – maandag 5 december 2011
– Naschrift: maandag 5 december 2011

LRIII. Lex Runderkamp (NOS) ontwijkt het debat – dinsdag 6 december 2011
– Twee naschriften: dinsdag 6 december 2011, woensdag 7 december 2011

*

JDS3. Brand koptische kerk: de feiten – woensdag 7 december 2011
Lex Runderkamp schrijft een tweede weblogstuk op de site van de NOS.

LRIV. Lex Runderkamp (NOS) misleidt de boel – woensdag 7 december 2011
Een eerste, haastige reactie.

*

LR4. Lex Runderkamp bij Dit Is De Dag (DIDD) – donderdag 8 december 2011
Tijs van den Brink interviewt Lex Runderkamp. Onderzoeker Kees Hulsman mag vanuit Cairo enkele opmerkingen maken, maar krijgt niet de kans om met Runderkamp in debat te gaan en interviewer Tijs van den Brink pikt het hoofdpunt – de aanval op de kerk – niet op.

JDSVa. Kees Hulsman reageert op Lex Runderkamp (NOS) bij Dit Is De Dag – donderdag 8 december 2011
Direct na het interview plaats ik op verzoek van Kees Hulman enkele opmerkingen van hem op mijn weblog

JDSV. Lex Runderkamp (NOS) en zijn moeizame verhouding tot de waarheid – donderedag 8 december 2011
In dit stuk ga ik uitgebreider in op het tweede blogstuk (LR3) van Lex Runderkamp en geef ik al enig commentaar op zijn optreden bij DIDD (LR4).

*

LR5. Lex Runderkamp plaatst een reactie op mijn weblogmaandag 12 december 2011
– De reactie wordt door mij openbaar gemaakt op dinsdag 13 september rond middernacht.

JDSVI. Lex Runderkamp wordt nu echt een probleem voor de NOS – woensdag 14 december 2011
– Naschrift: woensdag 14 december 2011
In dit stuk ga ik in op de reactie van Lex Runderkamp op mijn weblog (LR5) en kijk ik nog eens uitvoeriger naar zijn optreden bij DIDD (LR4).

*

JDSVII. Salafisten verspreiden de reportage van Lex Runderkamp (NOS) in het Arabisch – woensdag 14 december 2011, volledig herschreven op donderdag 15 december 2011

*

JDSVIII. Waar stond de oude kerk van Mar Girgis in El Marinab? Ernaast of op de plek van de nieuwbouw? – donderdag 29 december 2011
– Postscriptum: gewijzigd donderdag 29 december 2011

*

JDSIX. Zoek de verschillen: Marinab op tv en radio – donderdag 29 december 2011
Een vergelijking tussen de tv-reportage en de radioreportage (LR1). Ook iets over onderzoekscommissies.

*

JDSX: De affaire-Marinab – De omstreden NOS-reportage: een overzichtzaterdag 31 december 2011

*

JDSXI: Journalistieke zorgvuldigheid. Een persoonlijke nabeschouwing zaterdag 31 december 2011

.:.

B. DE EIGEN BIJDRAGEN VAN ARAB WEST REPORT
Hier noem ik alleen een aantal eigen bijdragen van medewerkers van Arab West Report. Daarnaast bevat de site nog diverse artikelen uit andere media die over de zaak-Marinab gaan. Men kan per week zoeken op de titels. Als men een zoekmachine gebruikt, moet men niet alleen op ‘Marinab‘ zoeken, maar ook op ‘Marīnāb‘. Ook zoeken op ‘Runderkamp‘ op de site van ARW is nuttig: men vindt dan nog veel meer artikelen uit de (Egyptische) pers die over de NOS-reportage gaan. De bijdragen heb ik hier weer in Arabische cijfers (1 t/m 10, voorafgegaan door de letters ARW) genummerd.

*

ARW1. Jayson Casper: Burning the Dome: AWR Investigates Sectarian Violence in Edfu – zondag 2 oktober 2011, geplaatst maandag 3 oktober 2011
Op zaterdag 1 oktober, slechts luttele uren na de aanval op de koptische kerk in aanbouw, arriveerden de onderzoekers Kees Hulsman en Lamis Yahya in El Marinab. In dit verslag tekent Jayson Casper de eerste bevindingen op, zoals Kees Hulsman die telefonisch aan hem heeft doorgegeven.

ARW2. Lamīs Yahyá: What Happened in Mārīnāb Village? An Investigative Report – donderdag 13 oktober 2011
– Verwijzende pagina hier: What Happened in Mārīnāb Village? – als datum wordt daar woensdag 12 oktober 2011 genoemd.
In dit 29 bladzijden tellende rapport (pdf) zet Lamis Yahya de bevindingen van haar en Kees Hulsman op zaterdag 1 oktober 2011 in El Marinab uitvoerig uiteen. De zienswijzen van alle mogelijke betrokken zijn uitgebreid en in detail opgetekend. Het rapport is voorzien van een opgave van de documenten die zowel van islamitische als christelijke zijde werden aangedragen, en alle documenten zijn via de aangegeven links raadpleegbaar op de site van ARW. Ook is een uitvoerige opgave van berichtgeving in de media toegevoegd, opnieuw voorzien van links.

ARW3. Cornelis Hulsman: Commenting on Al-Ahram Weekly’s “Trigger for Copts’ Anger: El-Marinab Church as a Model” zondag 16 oktober 2011
Zoals de titel al aangeeft, plaatst Kees Hulsman hier enkele kanttekeningen bij een overigens uitstekend en belangrijk onderzoeksartikel van Sherry El-Gergawi in Al Ahram van dinsdag 11 oktober 2011.

ARW4. Cornelis Hulsman: Commotion around Dutch journalist’s reporting about Mārīnābdinsdag 6 december 2011
Dit stuk geeft een goed overzicht van de reacties, zowel in Nederland als in Egypte tot op dat moment.

ARW5. Cornelis Hulsman: Update on Mārīnāb following Dutch TV reporting dinsdag 6 december 2011
Dit stuk bevat de reacties van Usama Rifa’at, een advocaat die voor de kerk in Edfu (of Idfu) werkt en die verantwoordelijk is voor de behandeling van de juridische aspecten van de zaak van de koptische kerk in El Marinab, én van sjeich Habīb, de imam van een naburige moskee in El Marinab, die die dag bieden telefonisch om nadere inlichtingen benaderd zijn.

ARW5a. Zie hierboven: JDSVa. Kees Hulsman reageert op Lex Runderkamp (NOS) bij Dit Is De Dag – donderdag 8 december 2011

ARW6. Cornelis Hulsman: NOS TV continues false reporting on Mārīnāb – zaterdag 10 december 2011
Dit stuk bevat een uitgebreide weerlegging van de – hier in het Engels vertaalde – beweringen die Lex Runderkamp in zijn tweede weblogstuk (LR3) deed door Kees Hulsman én Lamis Yahya. Ook worden hierin de Kamervragen door Pieter Omzigt (CDA) en Joël Voordewind (CU) genoemd en in het Engels vertaald.

ARW7. Cornelis Hulsman: Using a misled Dutch journalist in a case against Christians in Marinab is wrong! – maandag 12 december 2011
Dit is een kort commentaar door Kees Hulsman op de affaire en de gevolgen in Egypte, dat ook werd genoemd in de Egyptische krant Rose al-Yūsuf.

ARW8. Diana Maher Ghali: Using NOS film for propaganda against Christians donderdag 15 december 2011
Dit stuk bevat een gedetailleerde vergelijking tussen hoe de salafitische zender al-Mukhalis TV de NOS-reportage van Lex Runderkamp gebruikte en vertaalde, met een weergave van de oorspronkelijke Nederlandse tekst. Zowel de Arabische ondertitels als de Nederlandse tekst zijn in het Engels vertaald.

ARW9. Bishop Hidrā: Statement by Coptic Orthodox Archbishopric of Aswan maandag 26 december 2011
Dit stuk bevat de Engelse vertaling van een verklaring van bisschop Hidra (of: Hedra) van Aswan van 12 of 13 oktober 2011 naar aanleiding van een eerdere toespraak van hem, die op zondag 18 september 2011 werd opgenomen en op dinsdag 20 september 2011 werd uitgezonden door al Karma TV, dus ruim voor de aanval op de kerk in aanbouw op vrijdag 30 september, en die als video op YouTube staat. De bisschop bevestigt dat op de plek van de nieuwbouw sinds 1940 een huis als kerk in gebruik was, dat er een vergunnning voor nieuwbouw was en hij vertelt verder dat op 30 september behalve de kerk ook drie gezinswoningen en voorraadruimten bij de kerk in vlammen opgingen.

ARW10. Vader Salib ‘Ilīyās: Deputy of Aswan Archbishopric, witness, respond to all skeptics with documents – maandag 26 december 2011
Dit stuk bevat de Engelse vertaling van een video, die op maandag 17 oktober 2011 op YouTube geplaatst werd en waarin vader Salib ‘Ilīyās (of Elias) uit Edfu (of Idfu), die namens de bisschop Hidra (of Hedra) verantwoordelijk is voor de bouw van de nieuwe kerk in El Marinab, uitlegt dat de autoriteiten nieuwbouw in plaats van restauratie aanbevalen en dat men de benodigde bouwvergunningen verkregen had en dat de onrust in september veroorzaakt werd door bezoekers van buiten. De video, en dat is belangrijk, bevat beelden van de oude kerk voor de afbraak.

.:.

C. WEBLOGSTUKKEN VAN JOS STRENGHOLT
Dr Jos Strengholt is Anglicaans priester te Cairo. Hij woont (met een kleine onderbreking) sinds 1988 in Egypte en was jarenlang Midden-Oosten-correspondent, voor onder meer Radio1. Opnieuw is de nummering in gebruikelijke Arabische cijfers, voorafgegaan door JMS (van J. M. Strengholt).

JMS1. Dreigementen tegen kerk in Zuid Egypte – vrijdag 9 september 2011
Ja, de datum klopt. Al op vrijdag 9 september 2011, drie vrijdagen voor de daadwerkelijke aanval op vrijdag 30 september 2011, de vierde ‘gelegenheid’ dus, dreigden plaatselijke radicalen het gebouw te vernietigen. In mijn weblogstukken heb ik regelmatig verwezen naar een bericht van Mary Abdelmassih van het persbureau AINA van die datum: Muslims Blockade Christian Village in Egypt, Demand Demolition of Church

JMS2. Steek in de rug door de NOS – dinsdag 29 november 2011
Reactie op LR1. Met onder meer een verwijzing naar JDSI.

JMS3. Lex Runderkamp gaat nu gewoon liegen – woensdag 7 december 2011
Reactie op LR3. Met onder meer een verwijzing naar JDSIII.

JMS4. Filmpjes van ‘Kopten’ die hun kerk verwoesten – vrijdag 9 december 2011
De titel is uiteraard ironisch. Belangrijk (indirect, maar wel belangrijk en overtuigdend) bewijsmateriaal. Video’s van de aanval op de kerk. Ook een reactie op LR4.

JMS5. Kees Hulsman over de feiten rond Merinab – zaterdag 10 december 2011
Een verwijzing naar ARW6.

JMS6. NOS zat zoooo fout – nog twee filmpjes over Merinab – zondag 11 december 2011
Meer bewijsmateriaal. Over twee video’s waarin een belangrijke Egyptische journalist en een lid van het officiële onderzoeksteam vertellen dat de kerk in aanbouw door moslims – ja, uiteraard alleen de daders – in brand is gestoken.

JMS7. Lex Runderkamp (NOS) wordt steeds zieliger – maandag 12 december 2011
Over een tweet waarin Lex Runderkamp zijn reactie (LR5) op mijn weblog aankondigt.

JMS8. Runderkamp bijna gedood door moslims – woensdag 14 december 2011
Jos Strengholt heeft nog eens goed gekeken naar wat Lex Runderkamp bij DIDD (LR4) beweerde: dat moslims in El Marinab hem ‘echt op een haar na omgebracht’ hebben en dat in de kleine koptische wijk, die volgens hem slechts dertig mensen telt. Ook uit zijn radioreportage, waarin een aantal mensen in gewone bewoordingen kennelijk enig bezwaar maakten tegen zijn aanwezigheid, bleek dat niet.

.:.
D. WEBLOGSTUKKEN VAN MAARTEN JAN HIJMANS
Maarten Jan Hijmans (internationaal ook: Martin Hijmans) verslaat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten sinds 1977. Hij was jarenlang als correspondent voor de Volkskrant gevestigd in Egypte. Hij blogt onder de namen Abu Pessoptimist (‘Jew in Arabia, goy in Israel’, meestal in het Nederlands, veelal over Israël en de Palestijnse gebieden) en The Pessoptimist (zelfde motto, in het Engels, over het gehele Midden-Oosten). En wederom een Arabische nummering, nu voorafgegaan door MJH.

MJH1. Reportages uit Egypte – het blijft blijkbaar moeilijk – maandag 28 november 2011
– Dit stuk verscheen op dinsdag 29 november 2011 onder de titel De gekleurde reportages uit Egypte ook op Sargasso.
Kritiek op twee berichten, van Eldad Beck voor het Israëlische YNet (Jediot Achronot) en van Lex Runderkamp voor de NOS. Verwijzing naar JDSI.

MJH2. Nogmaals Runderkamp: zijn reportage was fout en nu liegt hij ook nogvrijdag 9 december 2011
Reactie op onder meer LR 2 en LR3 (de twee blogposts van Lex Runderkamp) en LR 4 (het optreden bij DIDD). Hijmans zet de zaak terecht in het bredere perspectief van koptische protesten in de provincie Aswan en verwijst naar een belangrijk bericht van Human Rights Watch van 24 oktober 2011. Waardevolle aanvullende informatie.

MJH3. Erroneous report on Dutch tv about Marinab starts playing nasty role in Egyptian politicsdonderdag 15 december 2011
– Dit stuk verscheen op vrijdag 16 december 2011 onder dezelfde titel ook op NL-AID
Enigszins hetzelfde verhaal, geactualiseerd en nu in het Engels voor een mogelijk internationaal publiek.

Tot slot
Uiteraard is dit slechts een deel van wat er over de affaire-Runderkamp is geschreven. Kranten, bladen en websites als Katholiek Nieuwsblad (7 december 2011), Kerknieuws (IKON) (8 december 2011), Nederlands Dagblad (29 november 2011, 6 december 2011, 7 december 20118 december 2011, 9 december 2012NRC Handelsblad (7 december 2011), Trouw (6 december 2011, 7 december 2011) en Reformatorisch Dagblad (7 december 2011, 8 december 2011) hebben – op de websites en in de papieren edities – ook aandacht aan de zaak besteed, terwijl Nieuwsbank het persbericht (7 december 2011) over de Kamervragen verspreidde, en veel, met name op andere weblogs en websites, zal mij mogelijk ontgaan zijn. Op Wikipedia wordt de affaire vanwege de gestelde Kamervragen al wel genoemd.

Ik hoop dat een enkele lezer – voor de meesten is dit bij elkaar toch te veel – iets aan dit overzicht heeft. En nogmaals, voor aanvullingen, wel binnen het gegeven kader, en correcties houd ik me aanbevolen. Of het ook aan hoofdredacteur Marcel Gelauff van het NOS Journaal en aan verslaggever Lex Runderkamp besteed is, valt nog te bezien. Feiten en argumenten schijnen hun tot dusverre niet veel te doen. Maar het valt te hopen dat de NOS een keer inhoudelijk reageert en tot rectificatie overgaat.

Maar ach, er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen en je kunt beter met het eerste dan met alleen het tweede, vooral als dat niet met het eerste gepaard gaat, leven. De hoofdredactie van het NOS-journaal zal voortaan moeten leven met het besef een evident ongelijk niet recht te hebben gezet.

.:.

(44)
[Gepubliceerd: 31 december 2011, 16.00 uur]

4 Responses to “De affaire-Marinab – De omstreden NOS-reportage: een overzicht [Marinab X]”

 1. Is de belangstelling m.b.t. de NOS reportage over de in brand gestoken Koptische kerk in Egypte soms een uitvloeisel van de studie Kerkgeschiedenis? Zo kom je nog eens ergens! Zo heb ik mij, n.a.v. een fallisement, verdiept in de onderliggende stucturen van de Nederlandse ‘rechtsstaat’ en kwam ik zodoende ook bij de NOS terecht! Nieuwsvoorziening, journalistiek, en dus ook de NOS, zijn belangrijk voor een ‘levende’ democratie, en is het derhalve van groot belang dat deze instituten van tijd tot tijd gecontroleerd worden of ze nog wel in staat zijn om hun functie te vervullen. Nu zijn er al jaren klachten over deze ‘NOS’ maar is er blijkbaar niemand in staat enige verbetering in de situatie te brengen. De ‘NOS” heeft een statuut en een taakopdracht en nu is het merkwaardig dat dit programma over verwikkelingen rond Koptische kerken in Egypte totaal niet past in de taakopdracht van de NOS! Om een lange analyse kort te houden is mijn vermoeden dat de NOS-redacteuren en programmamakers zich niet al te veel gelegen laten liggen aan deze taakopdracht en hun eigen, politieke, gang maar gaan!
  Voor wat de politieke ‘kleur’ betreft hoeven we ons geen illusies te maken, deze is beslist geen afspiegeling van de samenleving, maar eenzijdig ‘rood’. Of zoals Hans Laroes het zei, Trouw 22.10.2008:

  “We stemmen PvdA of Groen Links. Het is geen complot, maar het is wel een feit. We horen bij de gevestigde orde. Er bestaat veel wantrouwen tegen ons.”

  Dit laatste is volkomen begrijpelijk en een reden temeer om het functioneren van de NOS aan de hand van de taakopdracht, aan een nader onderzoek te onderwerpen.

  • Dank voor de reactie. Ik moest nog een antwoord geven. Ik kwam daar niet onmiddellijk aan toe. Nee, mijn bemoeienis met dit thema kwam puur voort uit toevallige nieuwsgierigheid. Zie ook mijn nabeschouwing. Het is namelijk niet zo dat je altijd direct kunt zeggen hoe de verhoudingen liggen. Ook bij conflicten tussen kopten en moslims in Egypte ligt het vaak ingewikkeld en vaak hebben ze niets met religie als zodanig van doen, maar met andere aanleidingen voor onenigheid en je kunt nooit op voorhand zeggen hoe het ligt. In een reactie op een eerdere blog schreef onderzoeker Kees Hulsman zelfs dat volgens de priester Yo’annis die hij in december in de provincie Minia sprak, ‘de meeste (niet alle!) problemen tussen Moslims en Christenen bij Kopten beginnen, maar dat de Moslim reactie vaak enorm fel kan zijn waardoor dingen enorm opblazen kunnen worden.’ Men moet per geval zorgvuldig onderzoek doen. Ik heb hier gewoon uitgezocht wat andere waarnemers berichtten en hoe zich dat verhield tot de reportage.

   Eerlijk gezegd zie ik hier geen enkel verband met een tegenstelling tussen links of rechts. Ik kan geen politiek aspect in dat opzicht onderkennen. Het lijkt me dat nieuwsvoorziening tot de opdracht van de NOS behoort en dat het onderwerp volledig binnen de taakopdracht valt.

   Ik zie dat het hier aan Hans Laroes toegeschreven citaat afkomstig is uit een opinieartikel van Henri Beunders in Trouw van 22 oktober 2008, waar u naar verwijst. Daarbij wordt gezegd dat het al uit 2003 dateert. Het circuleert sinds 2005 met name op fok.nl en het werd ook daar aan Hans Laroes toegeschreven. Voor zover ik kan nagaan, is het afkomstig uit het een uitgebreide reportage van Gerard van Westerloo, die op zaterdag 6 december 2003 in M Magazine van NRC Handelsblad verscheen onder de titel ‘De droom van de hoofdredacteur. De staat of de straat: richtingenstrijd bij het NOS-Journaal’. In een Groningse scriptie uit 2006 van de hand van Wouter Nelissen komt het ook voor (pagina 29) en daar wordt het toegeschreven aan Marcel Gelauff, die destijds adjunct-hoofdredacteur was.

   Men moet wel de context in het oog houden. Het gaat hier duidelijk om zelfkritiek. Ook Henri Beunders laat zien dat het in dat kader staat. De spreker is zich bewust van bepaalde eenzijdigheden en probeert die juist zo te overwinnen. Het is dan niet juist om een dergelijke vorm van zelfreflectie tegen de spreker te gebruiken.

   Men mag van journalisten vragen dat ze iedereen recht doen en elk onderwerp zo eerlijk mogelijk benaderen. Het is goed als er daarbij op een redactievloer diverse achtergronden bij elkaar zijn zodat een eenzijdige blik gemakkelijker vermeden kan worden. Ik geloof niet dat men kan verwachten dat journalisten politiek een afspiegeling van de Nederlandse samenleving vormen. Daarvoor is ook kiezersgedrag al te zeer afhankelijk van opleidingsniveau. Als journalisten professioneel zijn, kunnen ze wel degelijk mensen met heel verschillende opvattingen recht doen.

   En nogmaals, in dit concrete geval zie ik geen partijpolitieke kleuring. Ik heb geen reden om een algemeen oordeel uit te spreken. Ik heb me in één concreet geval verdiept en ik wist van tevoren niet hoe dat precies in elkaar zat.

 2. Merkwaardig dat u de NOS zo in bescherming neemt, deze ‘affaire’ is immers beslist niet de enige ‘casus’ waaruit de vooringenomen partijdigheid van deze staatsomroep blijkt. Daar kan men natuurlijk verschillend over denken maar de ‘feiten’ liegen er niet om! ‘NOS Journaal partijdig in nadeel van Kopten’, kopt het Katholiek Nieuwsblad van 7.12.j.l.
  De reden waarom Runderkamp met een reportage -ploeg naar Egypte afreisde was ook nogal merkwaardig. Naar eigen zeggen was dat omdat men de ‘anti-islam’ berichtgeving niet vertrouwde! Dat vind men bij de NOS blijkbaar zo belangrijk dat hiervoor tijd en geld beschikbaar is om de berichtgeving van anderen te controleren! En die arme Runderkamp werd ook nog eens bedreigd! Ook een bekende truc, om van een dader een slachtoffer te maken!

  U memoreert ook nog het door mij gebruikte citaat m.b.t. het personeelsbestand van de NOS en stelt u dat het niet juist is ‘om een dergelijke vorm van zelfreflectie tegen de spreker te gebruiken’. M.i. doe ik dat niet en probeer ik alleen een verklaring voor de ‘partijdige’, die u dus niet ‘ziet’, van de NOS te geven.
  Hebben we het niet, als het dergelijke instituten betreft, dat ze ‘een afspiegeling van de maatschappij’ moeten zijn?

  Welnu, dat is hier bepaald niet het geval, zeker als we de ‘context’ van deze opmerking in beschouwing nemen. Het hele citaat zoals door mij genoteerd, luidt:

  ‘Journaalredacteuren kijken naar dezelfde t.v.-series, iedereen hier vindt Jiskefet leuk. We lezen dezelfde boeken. We zijn geabonneerd op de Volkskrant en NRC. We zijn de redactie van de blanke voorsteden, van de verkeersdrempels en de nieuwbouwwoningen. We stemmen PvdA of GroenLinks. Het is geen complot, maar het is wel een feit. We horten bij de gevestigde orde. Er bestaat veel wantrouwen tegen ons.’

  Dit, deze personeelsbezetting, lijkt me niet ‘gezond’ voor een dergelijk belangrijk, voor de democratie, orgaan!

Trackbacks

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: